Bilxiginaa Oromiyaa!! Daandii Goodina Harargee Bahaa Anaa Kombolchaa fi ..

Bilxiginaa Oromiyaa!! Daandii Goodina Harargee Bahaa Anaa Kombolchaa fi Naannoo Hararii wal qunnamsiisu kun,

Daandii guddicha magaalaa Harar,Aanaa Dirree Xayyaaraatti, Araddaa Tuulaa ykn Ammassuurii fi Aanaa kombolchaa hanga jaarsootti wal qunnamsiisu yoo ta’u daandiin daldala gurguddaa akka biyyaatti sharafni alaa fi galiin biyyaa irraa arkamtu kan akka fuduraa fi kuduraan irraa fuudhamee naannoo Somaalii jijjigaa fi Hargeessaaf irraa rabsamu akkasumaas Daldala jimaa aanaa dirree xayyaaraa, kombolcha,jaarsoo fi Ahmad imaam irraa gara magaalaa awwaday kan ittiin Geessan yoo tahu yeroo ammaatti haala kanaan dandiin makiinota daldalaa ifirraa ittisee hojii daldalaatti Danqaa tahee jira

Habtamu Lamu


Daandii Gujii Uraagaa hangaa Dillaa gessuu