Biltsiginnaan Magaalaa Finfinnee keessatti Taapeellaa Fb namaa report godhaa jedhu

Biltsiginnaan Magaalaa Finfinnee keessatti Taapeellaa Fb namaa report godhaa jedhu Addabaabaayii gurguddaa irratti maxansitee Fb namoota dhiibbaa uumuu danda’anii akka Report godhan gaafataa jirti.
 
Hojii Abiy akka Lammaan wal dhabr hojjate keessa Raayyaa Fb damee basaasaa jalatti ijaaruun alaa fi keessatti biltsiginnaa dhaadhesisaa ture. Ammas kunoo Teepeellaa Fb namaa report godhaa jedhu magaalaa Gudditti biyyaa keessatti dhaabanii mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu ukkaamsaa jiru. Taappeellaan kun Kaasanchii fi Awaree jira.


Haga namichi kuni fi warri numalee jedhu biyya san hooganaa jirutti biyyi tun ima nageenyi hin buune. Akkasuma ummann muslimaa fi sabni oromoo ima nagaha hin arganne