Biltsiginaan aanaa Oromiyaa tokko irraa nama 500 funaantee lolaaf qopheessuuf akka jirtu mari’achaa jirti.

Biltsiginaan aanaa Oromiyaa tokko irraa nama 500 funaantee lolaaf qopheessuuf akka jirtu mari’achaa jirti.

Oromiyaan aanaa 350 ol qaba. Kana jechuun, yoo xiqqaate naannoo Oromiyaa keessaa qofa, namoota 175, 000 (kuma dhibba tokkoof torbaatamii shan) lolaaf walitti qabuuf deemuu.