Bilisummaan xumurama! Kan hidhamte haqaaf, haqni hidhaa keessaa oma si baasa!

Falmaan ammaan boodaa shakkii tokko hinqabu: Bilisummaan xumurama!

Kan hidhamte haqaaf, haqni hidhaa keessaa oma si baasa!