Bilisummaan Oromoo ammuma haa dhugoomu!!

Bilisummaan Oromoo ammuma haa dhugoomu!!

Abbaa kiyya, ijoollummaa kiyyatti waan tokko natti himee ture; “beekaan waan dubbatu beeka; gowwaan waan beeku dubbata,” naan jedhee ture. Bara amma keessa jirru keessa yeroo mootummaan Abiy, rakkoo ABO waliin qabu akka dafee hiikkatu itti dhaamaa turre, gowwaan keena hedduun nutti duulaa turan. Nuti, fedhiin keenya bilisummaa fi nagaa Oromoo qofaa dha. Fedhii addaa hin qabnu. Warri gowwaa garuu waan aangoof bolollu itti fakkaatee wacaa turan. Amma garuu akka hubatan abdii qabna; saba dhumaa jiru kanaaf, furmaanni Bilisummaa qofaa dha.
Oromoon otuu ofii bilisummaa fi nagaa hin argatiin, saba biraaf wareegama baasuun isa irra hin jjiraatu!! Aarsaa akkanaa barootaaf baasaa tureera; amma garuu dhaabbachuu qaba; gaaffiin Oromoo

 deebii argatuu qaba. Gatiin wareegamtootaa deebii argachuu qaba. Oromoon bara baraan gubachuun xumura argatuu qaba. Kaayyoon Oromoo deebii argachuu qaba!!

Bilisummaan Oromoo ammuma haa dhugoomu!!

Dábessá Gemelal


Galata ummata Oromoo!!! They give honor to our mortal enemies while our people are still under repressive regime of OPDO. Dhiirummaa saba keessaan darartaniin kana maaliif diina afaanitti isin fincaawaa jiru ofirraa itti hin ittisne?
Gantuu!

If government forces i.e the army is so reckless and cruel not only to torture and kill ”rebels” but also take pictures, what can the ”rebels” do?
“An eye for an eye leaves the whole world blind” M. K. Gandhi

We need peace. Stop the arrest, hunting and killings of Oromo youth in the name of ”rebel Shane”. Release all 6000 Oromo youth you are keeping in detention centers.

There is no ”Shane”, there are armed Oromos who believe that the current arrangement is not in the interest of the Oromo. Who argues here that Abiy is working for Oromos? NO, he is not. So why are these ”rebels” wrong specially now when all attempts to bring about stability and peace to western and southern Oromiyaa has failed largely because of the government?

 


Bara hundumaa, mootummaan dhufee darbu maqaa ittiin Oromoo hidhuufi dararu dhabee hinbeeku. Isa fagoo dhiisi, Dargiin #Wanbadee jedhee Oromoota kumaatama hidhee dararaa ture. Wayyaaneen #ABO#Shororkeessaa jedhee angafootaafi hiriyoota keenya kumaatama hidhee dararaafi ajjeesaa ture. Bara ilma Wayyaanee ODPmmoo mootummaan #ShiftaaDeggerta#Shaneedha jedhee Oromoo Wallaggaafi Gujii moggaatti baasee dararaa hamaa irraan gahaa jira. Hidhaan dararuu qofa osoo hintaane uummatni godinaalee kana lamaanii waa hedduun moggeeffamaa (marginalize) godhamaa jiru.

Har’as Oromoon jumlaadhaan hidhamaa jira. Maqaa itti moggaafametu isa kaleessaarraa adda malee hidhaan sanuma. Maalumaafuu, Mootummaan uummataa wajjinis ta’e morkattootaa wajjin xiiqii qabatee eessayyuu ga’uu hindanda’u. Kun amala Mootummaas miti. Amala ijoolleeti. Yoo xinnaatee xinnaatellee, “Shiftaa wajjin hidhata qabda” jedhee amma nama hidhu itti bahee qaama “Shiftaa” ittiin jedhu haadubbisu! Har’a uummata kana waan qoodan itti fakkaata malee Oromoon hunduu shira xinnoo kanarratti gaafa dammaqu wal faana ka’uunsaa hinoolu.

Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.
Dasseedha.