Anaaf siidaan bilisummaa Oromoo Amboo keessa jira.

Anaaf siidaan bilisummaa Oromoo Amboo keessa jira.

Anaaf siidaan bilisummaa Oromoo Amboo keessa jira.
Oromoo nu arrabsuuf hin rakkatinaa kan nu arrabsu diinni keenya guutee jiraa yoo dandeessan nu qaraa (nu gorsaa) kana dadhabnaan dhiisaa.