Bilginaan Maraatte! Shira Jaal Daawud Ibsaa, HD ABO fi Professor Mararaa, Dura taa’aa KFO irratti yaadame

Shira Jaal Daawud Ibsaa, HD ABO fi Professor Mararaa, Dura taa’aa KFO irratti yaadame❗
#Share hatattamaan
ABO fi KFOn filannoo sobaa fi fafakkeessaa keessaa erga of baasanii dhiphinni guddaan mooraa PP keessa seenee jira. Kanaaf, HD ABO, Jaal Daawud Ibsaa fi Dura taa’aa KFO, Professor Mararaa Guddinaa irraa hoogganummaan akka fuudhamuuf hojjetamaa jira. Kanaafis malli qopheeffamee jira. Jaal Daawud fi Professor Mararaadhaaf waamichi karaa waajjira Prezedaantii Oromiyaa, Cundhuura Shimallis Abdiisaan erga taasifamee hanga Korri sobaa gaggeeffamutti achumatti hidhuu dha. Kanaafis,waamichi taasifamuu fi akkaataa itti tursiisan haalli mijeeffamaa jira. Oromiyaan shira hoogganaa fi dhaaba kee irratti tahu fashaleessi.
Qeerroo Intelligence Group