Beenjamiin Netanaayuu “ግዜዉ አሁን ነዉ?” Kan maaliiti?

Beenjamiin Netanaayuu “ግዜዉ አሁን ነዉ❓” Kan maaliiti❓

Kaaba Itoophiyaa keessatti hedduumminaan kan argaman sabni Yihudaa gara Israa’elitti deebifamaa turan. Ammas deebifamaa jiru. Kaneen deebifaman keessaa tokko Dastaa Gaddii Yeverkaa, yeroo ammaa itti aanaa ministeera nageenyaa biyya Israa’el dha. Beenjamiin Netaanayuu waliinis Youtube irratti bahuun waliin haasaa gabaabaa taasisan. Warri ABIN “Beenjamiin yeroon amma jedhe!” jechuun lafa dhiphisan. Haasaan isaa garuu sana hin turre. Filannoo Seera baastuu,Legislative kan Israa’eltu Bitootessa 23,2021 gaggeeffama. Kanaafis “yoo nu filattan Yihudoota Itoophiyaa keessaa 2000 hatattamaan deebisna!” jedhe. Kanaanis duulli na filadhaa Yihudoota Israa’el biratti gaggeeffamaa jira. Wal hubannee jarana❓

Via: Maammee Caffee

ህወሓት ለፀጥታው ም/ቤት ደብዳቤ ላከ፣ የሱዳኑ ጠ/ሚንስትር ከግድያ አመለጡ፣ በታጣቂነት ህወሓት የመለመላቸው ወጣቶች፣ “ከብልፅግና እንወጣለን”ባለስልጣኑ| EF


Oduu Simbirtuu Ganamaa❗
Itaamaajorii RIB, General Biraanuu Juulaa jibuutii galee jira.Yammuu Jibuutii galu ministeera raayyaa ittisa biyyaa Jibuutii, Hasan Umarii fi Itaamaajorii RIB JIbuutii, Zakkaariyaa Sheek Ibraahidhaan simatamee jira. Ajandaan inni deemeef Jeneraalota Sudaanitti jaarsummaa erguu akka tahe barameera.
Qeerroo Intelligence Group


Lola Sudaan Update❗
Loltootni Sudaan daangaa Itoophiyaa 57KMs keessa galanii kan argaman Yammuu tahu, Waraanni Egypt 5000 tahu gargaarsa Sudaaniif kallattii lamaan karaa Gondar Matammaa fi Eertiraa Kasalaa dabalataan qubsiifamee jira. Qabeenyi biliyoonaan saamamee qotee bulaan kumaatamaanis buqqa’ee jira.
Qeerroo Intelligence Group


Simbirtuu❗
Manni maree ministeerotaa #, Abiy Ahmediin durfamu walgahii ariifachiisaa gaggeessaa jira. Ajandaan walgahichaas dhimma lama irratti dha.
1. Filannoo keessaa of baasuu ABO fi KFO ilaalchisee waliigalteen biyyoolessaa fi nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin deebi’ee filannoo irratti hirmaachina❓
2. Kufaatii dippiloomaasii Itoophiyaa mudachaa jiruu,Keessumaa dhimma Tigrayii fi lola waloo Sudaanii fi Egypt Itoophiyaa irratti banan akkamiin irra aanna❓
Kan jedhu dha. Yaadni ministeerota tokko tokko irraa waliigalteen biyyoolessaa taasifamee birdummaa biyyaatu caala waan taheef dhimmi filannoo haa hafu kan jedhu ka’aa jira. Jala buunee gurra isin buusna.
Kan Oromootti dabe gaduma❗
Qeerroo Intelligence Group
Via: Maammee Caffee


Ustaaz Abubakar Ahmed Filannoo kijibaa fi Dogoggorsaa keessatti hin hirmaadhu jechuun Waraqaa Boordii Filannoo Bilxiginnaa deebisuun barame..
Dogoggoreeras jedheeti jira. Ustaaz Kaamil Shamsuu fi Ahmaddiin Jabalis fkn kana hordofu jennee eegna.