Beellamni mana murtii Obbo Baqqalaa Garbaa sa’a

Beellamni mana murtii Obbo Baqqalaa Garbaa sa’a boodatti darbe

Obbo Baqqalaa Garbaa har’a ganama mana murtiitti dhiyaatu ture. Beellamni isaanii sa’a boodatti darbuu abukaatoo isaaniirraa dhageenye.

Jawaar Mahaammad, Obbo Baqqalaa fi Hamzaa Booranaa buufata poolisii magaalaa Finfinnee 3ffaa jedhamuun beekamu kan Maa’ikelaawii cinaatti argamu keessatti hidhamanii ture.

Jimaata achii baafamuun naannoo Meksiikoo buufata poolisii federaalaa jiru tokkotti hidhamanii akka jiran maatii irraa iyyaafanne jedhan abukaatoo isaanii keessaa tokko kan tahan Obbo Tuulii Baayisaa.

Kaleessa maatiin nyaata fuudhanii deemanis akka wal hin arganne maatii irraa akka dhagahan himan.

Nyaata poolisoonni maatii harkaa fuudhani yoo geessaniifis hin nyaannu jedhanii akka deebisan maatii irraan dhagahe jedhan Obbo Tuuliin.

Sababni beellamni waareetti darbeef hin baramne. Manni murtii dhimmicha ilaalus Araadaa irraa gara Lidataatti jijjiiramuu Obboo Tuuliin BBC’tti himaniiru.


“nuti kutaan Wal qoodnus diinnii keenna oromoo ta’uu qofa nu keessatti arga kanaaf oromummaan kutaaf gandaan Wal qooduu baanne oromummaan waliin haa dhaabbannu”
Dr #Henok Gabbisaa


PM Abiy Ahmed meets with leadership from the Southern Nations, Nationalities and People’s Region to discuss current issues in the region


የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ሁለት ብቻ ነው።

1ኛ/ በአንድ ወገን፣ ኢትዮጵያን የግላቸው እና የእራሳቸው ብቻ ለማድረግ 1ኛ) በጭፍለቃ፣ 2ኛ) ጭፍለቃ ካልሰራ በዘረኝነት፣ እንዲሁም 3ኛ) ጭፍለቃ እና ዘረኝነት ባልሰራበት ቦታ ሌላውን ሁሉ ማግለልን እንደ አስተዳደር ስልት በመጠቀም ከ150 ዓመት በላይ ኢትዮጵያን ሲያፈርስ እና ሲዘርፍ የኖረው የነፍጠኛው ሰረዓት ወሮበሎች ቡድን ነው።

2ኛ/ በሌላ በኩል፣ ኢትዮጵያ የነፍጠኞቹ እና የዘረኞቹ አገር ብቻ ሳትሆን፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦች የእኩልነት፣ የፍትህ እና የርዕትህ አገር እንድትሆን የሚታገለው ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝቦችን የሚወክሉት ኃይሎች ናቸው።

የኦሮሞ ህዝብ ከእነዚህ ኃይሎች አንዱ ነው። ዘረኛውን፣ አግላዩን እና ጨፍላቂውን ስረዓት ለመንቀል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የኦሮሞ ህዝብን የእኩልነት፣ የፍትህ እና ርዕትህ ትግል እንዲቀላቀል ጥሪ እናቀርባለን።

Birhanemeskel Abebe Segni

Tamam Waritu Oromoota ciccimoo biyya alaa kanaa qabnu keessaa tokko. Yeroo dheeraaf dhabamee Oromoon hedduun iyyaafachaa ture. Sagalee fi jechoota isaa ciccimoo sana qabatee dhufeera.