Beekamtii komishinii poolisii Oromiyaa alatti namni dhuunfaa tahe Abukaatotni hoggantoot ABO mana hidhaa Galaan jiran akka hin dubbisne ajajame.

Beekamtii komishinii poolisii Oromiyaa alatti namni dhuunfaa tahe Abukaatotni hoggantoot ABO mana hidhaa Galaan jiran akka hin dubbisne ajajame.
 
Guyyaa har’aa Guraandhala 5/2021 ykn 28/5/2013 Jaal Mikaa’el Booran fi Jaal Kennasaa Ayyaanaa dubbisuuf Abukaatotni isaanii gara buufata Poolisii Magaalaa Galaan deemanis beekamtii komiishinii Poolisii Oromiyaa malee abukaatoon akka wal hin dubbisiisne qajeelfamaan dhorkamne jirra waan jedhaniif bulchinsi mana hidhaa Galaan Abukaatoon hoggantootni kanneenii osoo hin dubbisin deebi’anii jiru.