Ayyaana saba beeffachuudhaan hayla maariyam balfa afaan isaaniitti hidhatanii

Ayyaana saba beeffachuudhaan hayla maariyam balfa afaan isaaniitti hidhatanii balfa lafarraa haraniiru.

ቆሻሻ ቆሻሻን ቢጠርግ ምን ይገርማል? #HD በቅድሚያ ጭንቅላትህ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ አስጠርግ::

Ayyaana saba beeffachuudhaan hayla maariyam balfa afaan isaaniitti hidhatanii balfa lafarraa haraniiru. Erga xumurame booda balfichaan muummichi ministeraa yeroo jalqabaatiif isin haruun kun akkam jedhanii gaafatan, duraanuu namuma ufiittu haree nama balleessuuf dhiphata, innuu qoshaashuma akka keenyaa ta’eetiin maaliif alagaa woliin akka nurratti duulu wollaale jedhe jedhan balfi. Lol

Via: Kamaal Aloo Gr