BBS: Shiraa fi Daba Dureessa Oromoo Dinquu Dayyaasa rratti xaxamaa jiru eenyu duuba jira?”Ajjeechaa mucaayoo Obbo Dinquu irratti raawwatame karoora guddaadhaan jedha Gaazexeessaa Raajii Gudd


ODUU Hatattama Addunya fi biyya kan Oromo Abiy warani isa itii garaa galu kuno

Ajaa’iba! Bilxiginan Sodare Dinquu irra fuudhani ilman Nafxanyaf kenuf hojacha jiru OPD quba qabadha