BBS : Oolmaya Uggura diinaggee fi geejjibaa ar’aa irratti

BB$: Oolmaya Uggura diinaggee fi geejjibaa ar’aa irratti Prof Izqeel Gabbaissa fi Obbo Minallaah Yuusuf waliin marii goonu hordofaa.

BBS: Bultum Broadcasting Services


Sagantaa Raadiyoo keenyatti dhiyaadhaa!
Uggura sochii magaalaalee Oromiyaa gidduutti labsame ilaalchisee
yaada jiraattotaa
———
Dhimmuma kanarratti yaada Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa
———-
Waan obbo Yaayyaa Bashiir jedhan
—–
Manni Maree Naannoo Tigraay dhimma filannoo gaggeessuurratti akeekkachiisa Manni Maree Federeeshinii Itoophiyaa ergee tureef deebii kennee fii kaanis.


Marii Dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Haala Yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti Qabsaa’aa Oromoo Gameessa, Obbo TEESSOO NAMARRAA waliin taasifame – Kutaa 2ffaa
Hagayya 3, 2020


They will pay high price for this…. Gangster Abiyyi jarree oromoota itti fixxaa jiru.. dramaa fedhan hojjaatanis haqnii baha jira kan Hachalu ajjeessee ofii ofiitti ragaa baha jiran!!