Site icon Kichuu

BBC News Afaan Oromoo: Heellee – sirbi aadaa shamarree

sirbi

BBC News Afaan Oromoo: Heellee – sirbi aadaa shamarree heerumtu ittiin gaggeessan laaffataa jiraa?

Exit mobile version