BBC News Afaan Oromoo

BBC News Afaan Oromoo
Haasaa Hayyu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa Kello Media irratti taasisan keessaa muraasa:
“- Dr Abiy na waamee waan akka doorsisa fakkaatuun ‘waraana Lixa Oromiyaa jiru kana ni rukkunna’ naan jedhe. ‘Humna kana (WBO) irratti lola hin baniinaa; lola kana yoo bantan rakkinni kun kan biyya kanaa ta’a’ jedheen yaada dhiyeesse. Torban lama utuu hin guutiin lola bananii ammallee hin dhaabbanne.
– Yoo barbaachisaa ta’e adda keenyatti rasaasa gadhiisu malee PP’fis ta’e jaarmiyaa kamiifuu harka hin laannu.
– Biyya kana kan seenne uummata keenya waliin wareegama dhufu fudhachuuf malee seennee ba’uuf miti. Ejjennoon kun ammas ittuma fufa. Bara 1991 fi haalli ammaa tokko miti. Nutu wareegama malee haalli darbe sun hin dhufu. Qabsoon Oromoo harka qabsaa’otaafi uummata Oromoo jira. Akka asii baanuuf dhiibbaan godhamaa ture; garuu dinneetuma hojii keenya hojjechaa jirra.
– Ammatti waa’een filannoo ajandaa ABOs kan uummata Oromoos miti. ‘Biyyi kun mootummaa akkamii qabaattii?’ kan jedhudha yaaddoon. Yeroo uummanni keenya akka bineensaatti ilaalamaa jirutti, yeroo paartileen biyya bulchan diigamaa jiranitti, yeroo saboonni biyya kanaa haala yaaddessaa keessa jiranitti, yeroo dhaabbileen dimokiraasii hojiirra hin jirre kanatti waa’ee filannoo yaaduun maraatummaadha.
– Oromoon rakkinasaa furatee nagaan jiraachuudhaaf mootummaa ce’umsaa ijaarrachuuf akka socho’u waamicha goona.
– Oromoon akka namaatti mootummaa kana tajaajilee nagaan jiraachuu dadhabe. Oromoofi Itoophiyaa gidduu lolatu ture ammas jira. Oromoon rakkoo kana hundeerraa furachuuf of qopheessuu qaba.
– Yoo mariin jiraate haala itti mariitti seennu, yoo lola ta’es haala itti of baraarru irratti qophaa’uu qabna”

አማርኛ ዜና – ኢትዮጵያ ነባሮቹን የ10፣ የ50 እና የ100 ብር የገንዘብ ዓይነቶች ለመተካት ይፋ ተደረገ። መስከረም 04/2013 ዓ/ም

ኢትዮጵያ ነባሮቹን የ10፣ የ50 እና የ100 ብር የገንዘብ ዓይነቶችሙሉ በሙሉ በመተካት ለግብይት የሚሆን አዲስ የገንዘብ አይነት መጠቀም እንደምትጀምር ይፋ ተደረገ
መስከረም 04/2013 ዓ/ም


የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዚደንት አቶ ሃይለየሱስ በቀለ ከኃላፊነታቸው ተነስተዋል። ፕሬዚደንቱ ከሃላፊነታቸው እንዲነሱ የተደረጉት ለኦሮሚያ ክልል ርእሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ከብድር አሰባሰብ ጋር በተያያዘ የሚደርስባቸውን ጫና ዘርዝረው ጠንከር ያለ ደብዳቤ መፃፋቸውን ተከትሎ ነው። አቶ ሃይለየሱስ ለሽመልስ ደጋግመው ያቀረቡት የስብሰባ ጥያቄ ውድቅ ተደርጎ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ መወሰኑን FI ከምንጮቹ ሰምቷል።

Moussa Adem Oumer