BBC News Afaan Oromoo Mariin kallattii dhimma qabsoo Oromoo eegaleera. Nu daawwadhaa.

BBC News Afaan Oromoo Mariin kallattii dhimma qabsoo Oromoo eegaleera. Nu daawwadhaa.

#Breaking_News: Haasawaa Obboo #Olbaanaa_Leellisaa Hoogganaa Hojii Rawwachiiftuu olaanoo KFO keessa tokko kan ta’ee “Marii Dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo” jedhu Median #BBC_Afaan_Oromoo Godhee Irratti Haasawaa inni godhe dhaggeeffadha waliif dabarsa!!
Hayyuun Oromoo Obboo #Olbaanaa_Leellisatu dubbate:
“….Oromoon dur arrabni isaa, garaan isaa, milli isaafi harki isaa bakuma tokkodha. Waan yaade dubbata, waan dubbate godha. Waan arrabni isaa dubbate hin haalu; warri kaan garuu arrabaan waan biraa dubbachaa gochaan waan biraa dalagu” …..!!
“Warri warri kaleessa sirna Oromoo dhabamsiisuun balleessuufi awwaalu ijaara turan, har’a immoo warri isaan irraa barate erga qabsoon injifatamaa dhufaniis hin teenye warra arraba lamaafi milla lamaa ijaaruun bobbasan, kun immoo qabsoon Oromoo milla lamaan akka hin deemne akka bacancaru gochaa jira…”
“….Oromoon hedduun isaa waggaa baay’eedhaaf biyya kana ijaaraa ture malee, biyya kana eegaa ture malee bu’aa tokko itti hin arganne. Gaafa dinni kallattii meeqaan duula ture Oromoon lubbuu isaa kennee ijaare; daangaan biyya kana kallattii hundaan iyyuu lafee Oromootiin kan ijaarame.
Haata’uu malee Oromoon hedduun isaa biyya kana ijaaruu irratti yeroo dhumaa ture warri kaan garuu sirna Oromoo balleessuu, sirna Oromoo diiguufi awwaalu ijaara turan….”
“….Baabura Qabsoo Oromoo hummni dhaabu hin jiru…”!! Guutummaa isaa dhaggeeffadha gara dhumaatti xiqqoo irra cite malee dubbii hundee bu’uraa dhugaa lafa jirtu dubbate Obboo Olbaanaa Leellisaa jiraadhu dhugaan yoom iyyuu injifatadha!!

Ibsaa Nagaasaa

Mariin kallattii dhimma qabsoo Oromoo eegaleera. Nu daawwadhaa.


Jilli ADO Ministira Muummee waliin mariyatan

Aanga’oota ADO Ministira Muummee waliin yeroo mariyatan

Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad har’a jila oggantoo Adda Dimokiraataawaa Oromoo (ADO) Roobii darbe biyya galee waliin mari’ataniiru

(bbc)—Akka barreefama fuula Feesbuukii Waajira Ministeera Muummeerratti baheetti, oggantoonni ADO kun karaa nagaatiin marii-qajeelfannaa siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf walii galuu isaanii ifa gadhaniiru.

Gama lamaaniinu tokkummaa Itoophiyaa cimsuufi sirni dimokiraasii biyyattii hundee akka cimfatu irratti fulleeffachuun waliin hojjachuuf walii galaniiru.

Aanga’oonni ADO guyyaa kaleessaa yeroo biyya galan akka ibsanittis, haala jijjiirama biyya keessatti uumamaa jiruufi kaayyoo qabsoo karaa nagaa, kan yeroo waggaa jaha dura hundeeffaman lafa kaawwatan irratti hundaa’uun biyya galanii uummata waliin qabsaa’uuf yaalaa turuusaanii dubbataniiru.

Maree mootummaa waliin taasisaniin boodas sagantaa paartiisaanii akka beeksisan himanii, dhimmi guddaan irratti xiyyeeffatan garuu federeeshiniin amma jiru kun akka dimokiraataawaa ta’u hojjechuudhas jedhan.