OromiaStrikes-Ambotti namoonii qeerroo basasanii hiisisa jiran isaan kana.

#OromiaStrikes-Ambotti namoonii qeerroo basasanii hiisisa jiran isaan kana. Agaziin Goal project keessa kan qubatte yoo ta’u namoota hiite achi tursiistee gara bira fudhacha jirti jedhama. Waan gootan isinu beektu

1.Darajee isa mana firaashii minii bira qabuufi tigiricha waliin zayitii kan daldaaluun

2. eliyaas takastee daldaalaa zayitaafii saba tigiree

3. nabiyuu fikaaduu minii keesa mana intarneetii kan qabu

4. Masfin isa 06 daldaalaa 06 konkolaataa mana guraati kan qabatu

5. Tasfaayee saahiluu polisii oromiyaa to’attaa tiraafikaa kan turee yeroo darbe wara ragaa polisii kanaan dura komaand postii waliin ta’ee ijoleekeenya ajeeseefii ajeechisaa ture polisii oromiyaa Barsisaa jirdhamurat ragaa wara bahuu dhaqee irratii fokoruun mana murttii jeeqaa kan turee ergamtuu jaraa kan ta’a


#OromiaStrikes-“Godina Baalee anna agarfa irraa guyyaa hardha laganna gabaa akuma itti fufetii jira hatahuu malee waraannii motummaan waayyannee ummata humnan dorsisuun suuqotafi hotelootaa daldalaatota bansisuuf yaalanilee itti hin milkoyyene akkaasumasaa waraannii motummaan waayyannee TPLF ummata nagaha irraati warreera akka banee olteefi namoota baayyee gara malee reeba kan oltee tahuu isa eergan achirraa nu Qaqqaabee nii mirkanessitii ammalee waraannii kuni namoota tuma oltee kanini irraati midha chima fi samnisaa geggessaa jiruu jedhan waraannii motummaan waayyannee maggalaa agarfa fi naannoo ishii akka Quuphattani jiran yaadiin Qeerroo maggalatti irraa argamee nii addessaa ummata fi Qeerroo tennan ufa eeggannoo godha jenna Qaabsoo itti fufa motummaan nama nyaatan waayyannee nii kufa.”

#injifannoon


የህዝብ ጥሪን ማናቅ ዋጋ ያስከፍለሃል!!


#OromiaStrikes-Godina jimmaa Aanaa sokorruu har’a guyyaa 3ffaaf lagannaan gabaa itti fufee jira,qeerroonis hiriiraa fi mormii cimaa gaggeessaa jiru.

Via:

Dhábasá Wakjira Gemelal

“Jecha isaan ala dabnee yoo deemne halkan tokko buluu akka hin dandeenye …ummatni nutti agarsiisaa jira.. “ Lammaa Magarsaa

OPDOn sadarkaa Ummata Oromoo hin beekne warri akka Abbaa Suuraa fa’a ammas dhageeffadhaa.. isa aangoo irraa buustanii silaa.

Wow!!!!!

Via -Dana

አዋጅ የታወጀው ወጣቱን ለመጨረስ ታስቦ ነበር ነገር ግን ኣልተሳካም ።
አዋጁ ከታወጀበት ቀን ጀምሮ 6 ንፁሀን ሰዎች ሲሞት
•ከወታደሩ ደግሞ 38 ደርሷል 
በሰላሌ ብቻ 17 የአጋዚ ወታደሮች ተገድለዋል።
#QABSOON_ITTIFUUFAA