Barsiisaa Gammachiis Asaffaa garaa na qabbaneessite dubbii keetiin.

Barsiisaa Gammachiis Asaffaa garaa na qabbaneessite dubbii keetiin. Qaxalee nama akka keetii lafa garaa namaa dubbatee garaa nama ciibsu Waaqayyo nuuf haa baay’isu.

Fikiru M Gari