Barreessaa fi barsiisaa Wasanee Bashaa boqatan.

Barreessaa fi barsiisaa Wasanee Bashaa boqatan. Obbo Wasanee Bashaa dhalatanii umrii waggaa 65ffaa isaanitti du’aan addunyaa tanarraa kan boqatan. Barreessaa Wasaneen hojii barsiisummaan magaalaa Adaamaatti tajaajilaa turaniiru. Hayyichi afaan Oromoof kitaabota 50 ol gumaachanii jiru.Sirni awwaalcha isaanii boru; Dilbata Bitootessa 25, 2018 magaalaa Adaamaatti raawwatama. Du’a hayyuu kanaan gadda jabaatu nutti dhaga’ame; maatii fi dinqisiifattoota isaaniif jajjabina hawwa.

Nagaan Haa Boqoatan!!

Lammii Beenyaa