OPDOnif bassaastun Wayane hundishi barbadahu qabdi Qeerroo dhan.

OPDOnif bassaastun Wayane hundishi barbadahu qabdi Qeerroo dhan.

Ambo continue resist aganist Tigre regimes and no one stop them whats so ever .
Jabadha Ambo’ko.
Ambo biyyaa Gootaa.
Dhiinii fiincaan bussaa..