Barattoota Qaroo kanaa gadii manni Murti Bilisa Baasnaan Yunivarsiitiin Amboo Barnootatti deebisuu dide!

Barattoota Qaroo kanaa gadii manni Murti Bilisa Baasnaan Yunivarsiitiin Amboo Barnootatti deebisuu dide!

Gaafa Namni Daba namarratti oolu Waaqayyoo fi Dhugaan ati qabatte Bilisa si baasa!

Obsaa dubbisaa!
Ijoolleen Maqaan isaanii kanaa gaditti tarraa’e Barattoota Ambo university Woliso campusti!
Daba Hoggantoonni Ambo University Irratti raawwataniin Bara darbe Xumura barnootaa(finally) irratti Tika Mootummaan hidhamani!

1_Lataa Addaamuu Computer waggaa 2ffaa
2_Lammii Jaalataa Computer waggaa 2ffaa
3_Yeeyyis Tamasgeen Accounting waggaa 1ffaa
4_Abdii Geetuu IT waggaa 3ffaa
5_Margaa Jiraataa Computer waggaa 1ffaa
6_Caalaa Dassaalee Cottom waggaa 1ffaa
7_Daawwit Hambisaa Management waggaa 1ffa
8_Nagaraa Golbaa cottom waggaa 3ffaa
9_Daraaraa Tasfaa civil waggaa 2ffaa
10_Qixxeessaa Maammoo Cottom waggaa 1ffaa
11_Iyyoobaa Maajor IT waggaa 1ffaa
12_Yooseef Bookaa Cottom waggaa 2ffaa
13_Habtaamuu Biyyarraa BIS waggaa 1ffaa
14_Fayisaa Tashoomaa Computer Waggaa 1ffaa
15_Abdurahamaan Deekoo Accounting Waggaa 2ffaa
16_Dursaa Diinoo Accounting Waggaa 2ffaa

Baatii 5 oliif hidhaa turanii mirga wabiitiin lakkifamani!
Erga Lakkifamanii Booda Hogganoonni Mooraa Yuunivarsiitii Amboo fi Walisoo
Dr Taaddasaa Qana’aa fi Dr Mokonnon Barsiisaa Aangoo isaaniitti fayyadamuun osoo Koree naamusaan hin ilaaliin Barnootarraa Waggaa Tokkoof (1f) Ariiyani!

Ijoolleen Hiyyeessaa kun akkuma ijoollee biraa barnoitaaf bahanii Daba namoota muraasaan Barnootarraa ariiyatamanii jooraa tahanii jiru!
Namni garuu waan facaase ni haammata!

Har’a Dec 23 2019 Manni Murtii dhimma kana qorachaa ture Bilisa jedhee jira!

Beekan Erena