Barattoota Mattuu Yuunbarsiitii har’a qaamaa nageenyaa ofiin jedhee mooraa keessa socho’uun mooraa gad lakkisan,suuraa murasa waliin.

Barattoota Mattuu Yuunbarsiitii har’a (18/5/2020)qaamaa nageenyaa ofiin jedhee mooraa keessa socho’uun mooraa gad lakkisan,suuraa murasa waliin.

1.Boonsaa kumarraa(chem Engineering wagggaa 5ffaa)
2.Anasoo Ahmed(CoTM Waggaa 3ffaa)
3.Eebbaa Addamuu(Computer science Wagg 4ffaa)
4.Lalisaa Amanuu(Civil Engeer wagg 4ffaa)
5.Naa’ol Adaanee(CoTM wagg 4ffaa)
6.Injifannoo Darajjee(CoTM 4ffaa)
7.Tokkummaa Bojaa(Computer science wagg 3ffaa)
8.Keeriyaa Kadir(Mid wifer 2ffaa)n
9.Magarsaa Gammachuu(sport wagg 3ffaa)
10.Daani’el Dassaalany (saayikaterii wagg 2ffaa)
11.Abdii Mangashaa(Mechanical Engineer wagg 3ffaa)
12.Nasiraddin Isiyaaq(Baaylojii waggaa 3ffaa)
13.Lalisaa Gurmeessaa(sport waggaa 3ffaa)
14.Mallas Guutaa(sport waggaa 3ffaa)
15.Dukkalee Areerii(Accounting waggaa 3ffaa)
16.Umar Indiris(Natural
17.Tolasaa Girmaa(Biology waggaa 3ffaa)
18.JireenyaaTasfaayee(Biology waggaa 3ffaa)
19.Taliimaa Alawii(mid wifer waggaa 4ffaa)
20.Daani’el Abdataa(Biology waggaa 3ffaa)
21.Zaman Taajuu( Health waggaa 2ffaa)

OMN: ልዩ ዝግጅት፥ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
ነባራዊ ሁኔታን በተመለከተ (Janu. 18, 2020)