Oduu gammachiisa: Barattoonni Oromoo lamaa (EliasYirdaw fi SamuelMarga) yeroo dheeraadhaaf kalaqa mataasaanii

Oduu gammachiisa: Barattoonni Oromoo lamaa (EliasYirdaw fi SamuelMarga) yeroo dheeraadhaaf kalaqa mataasaanii

wantoota Adda addaa uumuudhaan biyyoota garaagaraa irraa Kan beekamtii argatan yoo ta,uu ,yeroo ammaa kana immoo Mana barumsaa finfinnee international space education jedhamu bananii eebbisiisuuf gaafa January 28 -2018 sa,a 8pm-6pm ti galma aadaa oromoo finfinneetti argamutti argamuudhaan gammachuu keenyaa akka hirmaattani kabajaa fi jaalalaan isin affeerreerra. galatoomaa!