Barattoonni Oromoo Gargaarsa Hatattamaa Barbaadu.

Barattoonni Oromoo Gargaarsa Hatattamaa Barbaadu.

The inept Bilxigna branch of Oromiyaa is inhumane to Oromo students.

(advocacy4oromia)-Oduun Finfinnee irraa nu dhaqqabe akka ibsutti, yeroo ammaa kana barattoonni hedduun sababa dhibee koronaavaayirasiitiin gara maatii sianaiitti deebi’aa jiran.

Haata’u malee,barattoonni Oromoo naannoo qunnamtiin bilbilaa uggurame irraa dhufan maatii waliin walqunnamaa wana hin turreef maalalqa ittiin galan dhabanii buufata konkolaataa Askootti rakkachaa jiru.

Barattoonni Oromoo kunneen bakka bulan dhabanii hanga namoota 60 tahanii otobuusii keessa buluuf dirqamanii jiru.

Kana birattis, waan nyaatan dhabanii gargaarsa barbaadaa akka jiran beekameera.

Barattoonni kunneen dhaamsa dabarfataniin namoonni dandeettii qaban barataa tokkollee yoo ta’e maatii biraan gahuudhaan qooda lammummaa akka bahan gaafataniiru.

*Barattoonni Yunivarsitiiwwan addaddaa irraa gara maatiitti deebi’aa jiran kunneen gargaaruu yoo barbaaddan adaraa karaa email: info@advocacy4oromai.org nu qunanmaa!


Barattonni bakkeewan tajaajilli bilbilaafi internet hin jirre deemanii waraqaa oddeefannok COVID-19 hiraniifii barsiisaan guyyaa har’aa Orientation fudhatanii jiru.

Namootani gargaaruu feetan asii Gadditti gumaachaa.

Warrii lafarraa kana qindeessaa jirtan galata argadhaa.