“Barattoonni mana barumsaa qophaa’ina Amboo eenyuu? WBOn eenyuu?

“Barattoonni mana barumsaa qophaa’ina Amboo eenyuu? WBOn eenyuu?

Biqiltuu Caalaa’tiin muddee 24,2018 #AMBOO #Biyyaa Daraaraa Kafanii,#JAAGAMAA BADHAANEE fi gootota Oromoo kumaa #Kitilaa 
…”Barattoonni mana barumsaa qophaa’ina #Amboo eenyuu? WBOn eenyuu?

Dr Abiy Ahemed akkuma barattota mana barumsa qophaa’ina keenya surprise godhaan WBO bosona jirus akkasuma osoo dubbisani jaalala dhugaa fakkaati turte.Ijoollonni asiin gaditti argaman kun qaalii ijoollota mana barumsa Amboo keessa osoo baratani daraara mootummaa wayyaanee dadhabani bosona galanidha.har’a bakka jaallan keenyi kun hin jirretti hirriyoota isaanii mana barumsa Amboo seenani dubbisan.barattoonni mana barumsa qophaa’ina akkuma gammaachun

Dr Abiyin simataani gaaffii waa’ee hirriyoota isaanii bosona jiran kana gaafachuuf harkaa baasani,iyyanii,gaaffii qabna jedhani sagalee dhageesisani ture.Dr Abiyis yeroo biratti dabarsa ammaaf gaaffii keessumesu hin danda’u jedhee.Garuu qaxaleewaan ijoollonni Amboo “WBO waliin hanga araarri hin buunetti nageenyi hin jiru” bareeffama jettu waraaqa xiqqoo irratti bareessani kiisii Dr Abiy keessa kaayaniru .warri itti siqxan gaafadha dubbisa bareeffamitti.

Kanaaf jaalala guutu barattoota mana barumsa qophaa’ina Amboo irra yoo argachuu feetan hirriyoota isaani bosona jiranis deema dubbisa erga jettun qaba.

Jaallan asi gaditti argitan kun barattoota mana barumsa Amboo irra Bilisummaa barbaachaf barumsa isaanii addaan kutani kilaashii fannifatani daggalaa galanidha.marree isaan kana bosonatti adamsaa hiriyoota isaanii mana barumsatti dubbsun maal hiika qabdi?”.
Via Biqiltuu Caalaa #AMBOO


Sirna mootumman Dr. Abiyi keessa kan fakkata
Waraanni wayyaanee WBO fiddan malee jachuun mana qotee bulaa cunqurfamaa oromoo Lixa Oromiyaa gubaa jira.


Walloo Baateetti lolli hidhattoora Affaar guyyaa har aa bifa haaraan eegaluun nam keenya hedduu madeeysuufi kan lubbuun dabranis jiraachuu himu jiraattonni”

Tulluu Hiyyeessaa

OMN: Gatii Bilisummaa Mud 26 2108

OMN
Gatii Bisummaaf Kanfalame

Maqaanshee Dar. Magartuu abdallaa jedhamti
Dhalootnishee Harargee Baha aanaa Haramayaa Magaalaa Addelle yemmu ta’u Qabsoo Bilisummaa oromoo Keessatti gati guddaa kafalte jirti.
Waan isheerea gahe fi Sadarkaan isheerra jirtu afaanumasheerraa dhagaha.
Namoonni Gargaaru barbaaddan Lakkofsi Acountishe Video armaan gadi Irratti argattu.


#Naqamtee
Akkuma Beekamu OPDO’n sobdee barnoota fakkeessuu yuniversitii wallaggaatti bobbaastee jiraachuun beekamaa dha.
Haaluma kanaan basaastichi beekamaan dhalataa G/W/Lixaa Aanaa Begii kan ta’e kanaan dura Aanaa Qondaalaa Keessatti Qeerroo fi sabbontota oromoo hedduu misisaa turee boodarra gara aanaa Begiitti Jiijjiramuun Hogganaa Sekteroota Mootummaa garaa garaa ta’uun hojjetaa kan ture addatti ammoo hojii inni Qabsaa’aa Keenya jal.Dawwit Ballinaa irratti hojjete waan dubbatamu miti.Hojii Basaastummaa kanaan guddachaa turee yeroo ammaa immoo sabbonaa fakkaachuun barattoota Yuniversiti Waggallaa dabarsee akka kennaa jiru bira ga’amee jira kanaaf barattooti fi uummati naannoo sanaa akka irraa of egdan jechaa tarkaanfiin keessa deebii hin qabne kan fudhatu ta’uu beeksifna.
Suuraan Isaa Kana