Baratootta Yunversiity Amboo Kaampaasii Awwaaroo Polisiin haala kanaan reebaa jira.

Baratootta Yunversiity Amboo Kaampaasii Awwaaroo Polisiin haala kanaan reebaa jira.
Naannoo Amaaraatti Ajjeefamaaf Oromiyaa keessatti hidhamaa,Reebamaa fi Barumsarraa Arii’amuu Ijolleesaa Oromoon callisee Ilaaluunsaa baay’ee nama dhiba.
Bor rakkinni tokko yoo dhufe hundinuu yeroo isaan waammatu arginee waltaajabuuf jirra.

Chaltu Takele Abetu

#Ambo_University (Inbox)

“በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ያለው ችግር እንደቀጠለ ሲሆን ከMain Campus የተያዙ 9 ልጆችን እያሰቃዩዋቸው ይገኛሉ። ከዞን አስተዳደር አጠገብ ያለው የተቆፈረ ምሽግ መሰል ጉድጓድ ውስጥ ወታደሮች ተደብቀው ተማሪዎችን እየጠበቁ ይገኛሉ። ተማሪዎች ወደዛ እንዳይሄዱ መልዕክቱ ይተላለፍ።


Suurri gadii kun dhagaa bu’uuraa warraaqsa dinagdeetiif jedhamee kaa’ame ture. Dhagaan bu’uuraa kun otuu hin jalqabamiin caccabaa jira. OPDOn qaanii hin beektu; amma illee dhgaa bu’uuraa hojiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkamne keessee ummata gowwoomsuuf jirti. Filannoon dhufu garuu, warra kijibaan dhalatanii kijiba keessatti guddatanii kijibaab afuura baafataa jiran kana yeroo itti ofirraa darbu ta’a!
Ummatni keenay sagalee isaa bakka hin malletti akka hin facaafne amanttaa gutuu irraa qabna!!