Baratoonni Mana Barnoota Jaldu sadarkaa tokkooffaa

Baratoonni Mana Barnoota Jaldu sadarkaa tokkooffaa Godinaalee Oromiyaa siirbaan yeroo faarsan haa hordoofnu!!