Barataan Oromoo tokko ajjeefamuun, hiriyaan’saa reeffa baachifame

Barataan Oromoo tokko ajjeefamuun, hiriyaan’saa reeffa baachifame | Ona Anfilloo – Magaalaa Muggii


በደርግ ዘመን ኢሰፓዎች ሰማያዊ ዩንፎርም ልብሰው በግልና በቡድን ፎቶ ሲነሱ ለታይታና በጀብደኝነት ስሜት ነበር። ነገር ግን ሲንቋት የነበረችው ወያኔ ከደደቢት በረሃ እስከ አራት ኪሎ ባደረገችው ጉዞ የሰበሰበችውን ዶሴና ፎቶ ለቃቅማ ከጓድ መንግስቱ በቀር ቃሊቲ እስር ቤት አጎረች። ገሚሱ በደም ብዛትና ጨጓራ ቀሪዮቹ በስኳር በሽታ…ብቻ አብዛኛዎቹ በተባበሩት በሽታ ሟሙ ወይም ሞቱ ቆፍጣናዎቹ በህይወት ተረፈው መጽሐፍ ጻፉ። ግን እንኳን “Sorry” ሊሉ ቀርተው በያኔ ጥፋታቸው ያልተፅጸቱ ባለስልጣኖች ታዝበናል።
እንግዲህ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የኦፒዲኦ ባለስልጣናት ከላይ የጠቀስኩት ታሪክ ይመለከታቸዋል አይመለከታቸውም የሚለው “ጊዜ ይፈረዳል” ብልን ብናልፍም፡ ለክፉም ለደጉም ፎቶቸውን ማሰቀመጥ አይከፋም ለማለት ነው። ስንቱን “ንጹህ” ባለስልጣን ያለ አግባብ እንዳይወነጀል ይረዳናልና። ምን በወጣቸው? እንዳትሳሳቱ ሴቨ አድርጉ። ካቻላችሁ የቀድሞዎቹንም ፈልጋችሁ አስቀምጡ።

Solomon A. Gobena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“አውቆ የሞተን እየሰማ ቅበረው” ይባል የለም ።

የኦዴፓን መክሰም ተከትሎ ኦቦ ለማ መገርሳምን ጨምሮ ሁሉም የኦዲፒ አባላት የትግል ዓላማ ከኦዲፒ ጋር ይከስማል።
በቀጣዩ ኦሮሞን ህዝብ ትግል ውስጥ ኦቦ ለማ መገርሳም ሆነ ሌሎቹ ቦታ አይኖራቸውም።Bayissa Olana Gonfa


B.I.H = Burn In Hell

Diinni Oromoo guddichi du’aan addunyaa kana gadhiise. #Halelujah / #Alhamdilillah jenna!

Solomon Korsa

Warra kaniintuu nu bulcha jechuun nama saalfachiisa!!


Tigray tvn hardha ibsa ijjannoo ABO jechuun foddaa televiziyoona isaaniitiin alaabaa keenya dabarsaa turte.
Isaan akka ofii yaadanittii ABOn firoomuu barbaadan fakkaata. Nuti ABOn kanaan booda firrii keenya oromoof oromoo qofaadha. Gochii isaan OPDO waliin ta’anii nurratti dalagaa Turan kan yoomillee keessoo onnee sabaa keessaa haqamee bahuu miti. Sabni fira fakkaachuun nurratti irkatee booda nu yaabbachuuf deemu kamiifuu bakka hin qabnu.
Nuti waliif gahaadha.

Mohammednur Guye


Lafa dhiitanii Maggaanyaa ofiin qixxeessu jedhan. Jarri ባልዲራስ November 30 Minnesota dhuftee walgahii geggeeffachuuf Karoora qabatteetti. Otuu kutaaleen U.S Habashooti baayyinaan keessa jiraatan jiranii maaliif D.C tti aansanii Minnesota filatan? Deebiin isaa waa tokko qofa. Innis Minisootaan lafa itti Oromoon heddummaatu waan ta’eef akka Oromoon alaabaa guurratee Hiriira itti ba’ee Iskindiritti gurra itti godhu barbaadu. Kanaaf Maaltu fala? Namni Oromoo ta’ee Oromummaa isaan boonu Kamuu akka waan isaan dhalatanii lafarra hin jirreetti dagachuutu fala.

Abdi Fite