Bara fuggisoo! Tuffii Bilxiginnaa kana Oromoon irraanfachuu hin qabu!

Bara fuggisoo! Tuffii Bilxiginnaa kana Oromoon irraanfachuu hin qabu!

Barri hin darba. Galaanaa fii qabsaa’onni Oromoo kabaja isaanif malu bara itti argatantu dhufa. Kun hawwiin osoo hin taane qabsoodhaan dhugooma. Oromoon ni injifata! Bilxiginnaa waaqni haa balleessu!

Ayyaanaaf bahee!
Ayyaallaattuudhaan akkas tahe!
Madaa heenaa siif haa ta’u!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Irreechaa kani seexanaattii Warrii jedhee Margaa harkaattii baatee deemun kee ajaa’ibaa naa hin jechisisuu boruu akkaa dhuftuu waan beekuuf waggaa darbee baayee nuu lolaa turee Har’aa Margaa qabachun kee Gaarummaaf yoo ta’ee ni fudhannaa Film yoo ta’ee dursamttee jirtaa Waan maraaf Wangeelaa Afaan ummaannii Dhaga’uun Barsisuu qabdan ergaa koottii