Bara 2013 waraanni guddaa akka gaggeeffamu Pirezidaanti Sahilawarqi akeekan.

(Oromedia, 6 Onk 2020) Bara 2013 waraanni guddaa akka gaggeeffamu Pirezidaanti Sahilawarqi akeekan.
 
Pirezidaantittiin haasawaa paarlaamaa yeroon gubate irratti dubbii dhageessisaniin bara 2013 keessa mootummaa malee qaamni hidhatee socho’u hin jiraatu. Iccitiin dubbii kanaas Waraanni guddaan biyyattii keessatti gaggeeffamuun akka jiru hubachiisa. Waraanni kun adda dureen Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessa kan socho’u WBO irratti kan xiyyeeffatuu dha. Odeessi keessoo mootummaa irraa bahu akka hubachiisutti mootummaan Abiy sadarkaa duraatti WBO zoonii lixaatti waraana banuuf jira.
WBOn alattis naannoo Tigray karaa nagaan araarfachuu, didan immoo waraanaan cabsuuf qophiin xumuramu keessa beektonni eeraniiru.
 
Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaatiin waraana mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa keessaa qophii fi gahummaa barbaachisuun ofijaaree akka jiru yeroo addaddaatti ibsaa jirra.
Ummanni Oromoos waraana gabroofataa duula itti bane kana ofirraa kaasuuf waan qabu maraan akka ofqopheessu dhaamsi darbeera.
Oromiyaan bulchiinsa kolonii jala erga galtee waggoota 150 ol ta’uun kan beekamuuu dha.


1 Comment

  1. Qophiin gama keenyaan jiru hammam amansiisaadha?
    qeerroon keenya quba walqabaachaa jiraa?

Comments are closed.