#Balaan Lolaa Uummata #Afar hedduu gaddisiisaadha maaloo haa dirmannuuf.

#Balaan_Lolaa Uummata #Afar hedduu gaddisiisaadha maaloo haa dirmannuuf.
 
Biyya kanatti saboota akka #Oromoo, #Sumaalee, #Afar yeroo miidhaman hin dubbatamu nama iyyuufis baayyee hin qabdan, warri kaan waan xiqqoon uumamee jedhanii miidiyaa dhiphisaa oolu.
Sabni #Kush waliif birmachuu qaba, obboloota keenya #Afaar cinaa haa dhaabbannu, sagalee haa taanuuf
Guyyaa Gaarii


የአፋር ግመል የኢትዮጵያ ባንድራን ለመለየት ብቻ ከልነበረ የምትፈልጓት፣ የአሰብ ቀይ ባህርን ለማግኘት ብቻ ከልነበረ ዘፈኑ እንግዳውስ የአፋር ግመሏ ብቻ ሳይሆን ባለቤቷም በአዋሽ ጎርፍ ተወስዷልና የድረሱልኝ ጥሪ እያሰማ ነው።
Teddy Afro

ሰምተሃል ወዳጄ