Balaan abiddaa magaalaa Adaamaa bakka Waarkaa jedhamutti kaleessa

AdaamaaBalaa-Balaan abiddaa magaalaa Adaamaa bakka Waarkaa jedhamutti kaleessa galgala ga’e qabeenyaa Birrii miliyoona 10tti tilmaamamu mancaase.

Balaa kanaan miidhaan namarra qaqqabe hin jiru.

Balaan abiddaa kanaan suuqoti 41 barbada’aniiru.

 magaalaa Adaamaa

Via Dhábasá Wakjira Gemelal