Balaa konkolaataa kaleesaa ummanni hirnaa Eida har’aa bifa kanaan warraa dhumaniif du’aayii godhan

Balaa konkolaataa kaleesaa ummanni hirnaa Eida har’aa bifa kanaan warraa dhumaniif du’aayii godhan

Balaa konkolaataa kaleesaa gaheen namoonni dhuman 26 gaheera. Ummanni Hirnaa iida har’aa bifa kanaan warra dhumaniif du’aayii godhanii salaatan.