Balaa Gaddisiisaa: Magaalaa Sabbataa iddoo Diimaa jedhamuttii balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 11 darbera.

Magaalaa Sabbataa iddoo Diimaa jedhamuttii balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 11 darbera.
 
Balichi guyyaa har’aa sa’aatii 8titti konkolataan deddeebisaa uummata Hayiruufiifi Siinoo Tiraakii walitti bu’uun kan qaqqabeedha jedhame. Balaa qaqqabeen lubbuun namoota 11 yoo darbu, 7 irraa midhaan cimaan ga’uu hoogganaan Waajjira Eegumsa Fayyaa Bulchiinsa Magaalaa Sabbataa obbo Abdurrazaaq Ahimaad himaniru.
 
Yeroo ammaa kanaatti namoonni lubbuun hafan yaalamaa akka jiran ragaan Waajjiraa Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Magaalaa Sabbataarra argame ni muldhasa.