Bakka dhugaan jiru, seerri jira. Seerri yoo jiraate, iyyannaan Ob Dinquu deebii ni argata!

Bakka dhugaan jiru, seerri jira.
Seerri yoo jiraate, iyyannaan Ob Dinquu deebii ni argata!


OMN ODUU Hatattama owwitu Amme jun 16/2020