“Bakka Dhugaan Hin Jirree, Araaras Ta’ee Wanti Biraa Hin Jiru!” Dr.Gammachuu Magarsaa

“Bakka Dhugaan Hin Jirree, Araaras Ta’ee Wanti Biraa Hin Jiru!” Dr.Gammachuu Magarsaa

Koree araaraa fi nageenyaa jedhu keessatti utuu Ani hinbeekin maqaakoo barreessan jedhu Dr. #Gammachuu_magarsaa! Kana uummatni naaf haa beeku jedhaniiru!

“Bakka Dhugaan Hin Jirree, Araaras Ta’ee Wanti Biraa Hin Jiru!”
Dr.Gammachuu Magarsaa
#Reapect!
Jabaan Waaqa!


Yeroo Abiy fi Lammaan aangootti dhufan himaa turre. Warri amma hidhamanis, warri hidhaa jiranis gamtaan nutti duulaa turan. Waanti naamusa hin qabne; qajeelfama hin qabne akkana nama godha. Ammas waan deemaa jiru hubachuu, beekuu fi ogoomuun gaarii dha. Kan darbe irra kan dhufu caala.
===================
“Dereje Begi har’a ganama ajaja Taye Dendea fi Komishiner Araarsaa Mardaasaatiin Dura #Sabbata irraa gara waajjira Komishiinii Poolisii Oromiyaa Finfinnee argamutti erga geessan boodaa galgala kana Gara #Galaanitti dabarsanii jiru !

Dhiiroo Manni murtii haa bahu jedhee nama murteesse akkanatti akka shaqaxaa itti taphaachuun maal jedhama ?

#Tayyeen worri TPLF sana na godhe , Kana na godhe jedhaa bahe Amma kan #Getachew_Asseffaa nurratti raawwate caalaa nama gochaa jira.”