Baga nagaan baate! Jaal Gadaa Gabbisaa duraanuu yakka tokko malee sin hidhanii ,sin dararan.

Baga nagaan baate!

Jaal Gadaa Gabbisaa duraanuu yakka tokko malee sin hidhanii ,sin dararan.

Jabaa haga jedhu ga’u baga nagaadhaan arka nyaaphaatii baate!

Dábessá Gemelal