Baga jala bultii kabaja Ayyaana Irreechatiin isin gahe jechaa walaloo isiniif qabannee dhufne

Above Single Post

Baga jala bultii kabaja Ayyaana Irreechatiin isin gahe jechaa walaloo isiniif qabannee dhufne

NUTI GADAAN BULLA

Keenya qajeeladha
seerri ittiin of bulchinu
faaggaa sobaa afuufaa
gurra uummata hin duuchinu
seeraaf heera beekna
sirna ittiin bulmaataa
numatu wal filee numatu wal bulfata
akka warra goobanaa
horiif walitti fooricuu
biyyaa baateen hundi
keessaa seenee hin borcu

=
Fedhii uummataaf malee
garaaf dursa hin laannu
Waadaa haqaa seenneeti
kan aangorra baanu
har’a kakatanii bor-deebisanii haaluu
Nuti keessaa hin qabnu
kijiba imaanaa faalu
Horannees hin beeknu
abukaattoo dharaa
Keenya abbaan aangoo ni kabaja seera
Nuti safuu beekna warra soba saalfatu
Warra ifaan falmee dhugaan injifatu

Akka leenca bosonaa
isa gaaraaf tulluu
Uummata doorsisaa
waggaa dhibba hin bullu
Akka eebbaan fudhannetti
waadaa fi imaanaa
Kabajaan muudamnee
kabajaan irraa buuna
Hin feenu tortoraa
buqqee dabaaqulaa
Kan shamee hin badne
Nuti gadaan bulla

Tokkummaa Oromoo Afrikaa Kibbaa

 

Below Single Post