Baga Irreechaa 2020 geessan!!

Baga Irreechaa 2020 geessan!!
 
This is Bonnie Halcomb aka #QabbanneeWaaqoo who lives fighting for Oromo cause. Aadde Qabbannee has contributed many researches about our people.
Happy Irreechaa!!
Mallattoo Irreechaa
Baga Irreechaa 2020 geessan!!
Mootummichi Jawariin hidhatti dararuun hanqateef, Waraana isaa bobbaasee qabeenya Maatii Jawar Mana cabsee saamsisaa jira!

Harmeen Jawar garuu Amma illee dhaamsa jajjabinaa ummata keenyaaf dhaamaa jiru.
======
“Jawar Gadaamessaa kiyya keessa dhalatus Ilma kiyya qofa osoo hin taane kan Oromoo Miliyoona Shantamaati. An kaleessas ilma kiyya akka kennaatti Saba kanaaf gumaachee jira.

Har’as Jawaar kan Ummata Oromooti. Sabni bal’aan Ilma isaa kanaaf birmachuu qaba”

#Harmee #Jawar #Mohammed Galatoomaa!

Baga Irreechaa 2020 geessan!!

Baga #irreechaa2020 geessan!!