Baga Gammaddan Ilmaan Oromoo!

Baga Gammaddan Ilmaan Oromoo!
 
Yoomiif Qajeelchaa fiigicha M 5000 1ffaa yoo bahu Sifan Hassan ammoo M 10,000 inumaa rikardii #Aworooppaa cabsite
#Siifan Intala Oromoo biyya

Netherlands

f fiigdu dorgommichis achuma magaalaa Hengilootti geggeefame.