ONN: Badii fii Cubbuun ABO maali? Qophii Doyaa Marii.Muddee 22-2018

ONN: Badii fii Cubbuun ABO maali? Qophii Doyaa Marii.Muddee 22/2018


LTV WORLD: LTV Weketawe ህውሃት ጠምዛዥ አልነበረም “አቦይ ስብሀት“ ክፍል 1

Walaloo #QEERROO

Walaleysaan : #Osman_Abdulatif
Video editors by #Abdi_Jemal


#Qerroo fi Uumaatni oromo hundi hasawwaa #Jaalmarroo akka #Anaanni fi #Dammaami,aahu akka siin darbine hangaa dhumatti Caqqaasa

Hasawaa #Jaalmarroo hundasa Caqqaseera bayyee Nama Bonsa Oromoon Goota akkana Kan kayyoo Sabaa Mallaaqatti Jijiree Qabachuun Nama bonsa dhugaa Jirtu dubbateera dinis firris haa dhagahuu Warraana WBO irraatti baname ofirraa Qolachuu Qophiin Xumuraamera.#Jaalmarroon Qawweekoo hin hikaadhu Jedhera bilisummaa OPDO faaldhaanani naaf Kennituus hin fudhu Jedhera. Fkn tokkof dubbateera Oromoon Loon Isaa tikse binneesarraa Eege margaa dheechiise dallaa itti Ijaaru erga danda,eetti #Anaannishi ofuma Elmaachuu qaba jedhera kanaafuu Qabsoon hangaa Gaffiin oromo debi,uutti itti fufaa jedhera Warraani bilisummaa Oromo hin #hikaatuJedhera.warraani bilisummaa oromo WBO akka warqee Abida bayyee keessa darberaa Hawwaasa Saafuu fi Namuusa qabu keesaa bahee Namas hin tuqu jedhera Warraani bilisumaa Oromo WBO akka #Warqee mormaarrati.
Qabsoon keenyaa #Qallamaara hangaa Qawweetti jedhe Qabsoon dhaggaa darbu irraa hangaa Bombii dhoosuuti jedhera.Namni Suusii Nama Ajesuu Qabu Jiru. Namni Jireenya Garii jiraachuu Jibbuu hin jiru Namni matii ofirra Adda bahe bosoona #Hidamuka nyaate jiraachuu hawwu hin Jiru Umrii koo waggaa 17 bosoonatti fixe bilisumma koo irraa #Waqeeni tokko akka hirdhatuu hin fedhu Jaalani koo bayyeen itti dhabe Jedhera dirqama fi kayyoo Jaalani kuufaani Qawwee nu bachiisee Waaniif Qabsoofne Qabna kayyoo Qabsoofne Qabna hangaa Waan barbanuuf Waan Sabni oromo gafaatu debii Argatutti Qawwee Lafa hin keenyuu murtii WBO zooni hundarratti. #Jaalmarroon Qerroo tokko Qofadha Qerroo bilisumma oromootti dinni Qeerroo haroomsa jedhe Addan siin Qoda jira Qeerroon waan harromuu Qabu kan harroomu Qabu warraa haadha Ajeesee Ilmoorra teseese jedhera #Motummaan Yoo Lollaa Nurraatti bane Warraani itti fuffaa Qophaaha jedhe Uuummaata oromooti dhamaate💗💪