Badhaafamuu Dr. Abiyyi Ahmad Irratti Yaadi Uummataa Maal Fakkaata?

Badhaafamuu Dr, Abiyyi Ahmad Irratti Yaadi Uummataa Maal Fakkaata?

Badhaasa Nobeelii Nagayaa Mummen Ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad argatanin wal qabatee lammileen yaada akkamii qabu.

Muktaar Jamaal jiraattota Magaala Adaamaaf naanno isii dubbisee jira.

Gama kaaniin Pireezidaantii Yunivarsiitii Amboo, barsiisotaa fi barattootni akkasumas jiraattotni Amboo hagi tokko kan jedhanNaakor Malkaa gabaasee jira.


#Oduu_Ammee_nu_dhaqqabe!!!
Finfinnee #Inbox #Erga_Ariifachiisaa!
Shira ummata Oromoo irratti hojjatamaa jiru dhagahaa wal dhageesisaa?
Oduu miliqxee baate!
Simannaa guyyaa Barutiif Maallaqni Miliyoona 30,000,000 ramadame jira!
Warri Shira kana oofaa jiru!
1, Taye Dendea Aredo,

2 Addisu Arega Kitessa

3 Leencoo bahati,
4, Birhanu M Lenjiso
5, Hangaasa Ibrahim
6, Kiyya Haraqee (Kiyya Hararghe)
Jarri kun jaha korree qindeesitu Simannaa jadhamu! Yeroo amma sa’atti 5:00 irratti Maallaqni Mili 30,000,000 namoota gowwoomsuuf kantiiboota Magaalaa Finfinnee, naannawa , Burrayyuu, Sulultaa, Magaalaa Galaan, Laga xaaffoo laga daadhii, Adaamaa, Bushooftuutti ergame jira akka ganama boru Simannaa #AbiyAhmed warra garaaf bitaman qopheessani Booleetti argamaniif jadhameera!

 

Oda Labsi Fajji