Bacancaruu QBO keessatti, shoora Hooggantoonni Jaarmiyaalee Siyaasaafi Hayyoonni Oromoo qaban | RSWO

Bacancaruu QBO keessatti, shoora Hooggantoonni Jaarmiyaalee Siyaasaafi Hayyoonni Oromoo qaban | RSWO

Kan nama dinqu, gaafa araara ABOf Moottuummaa jidduu godhamaa ture, utaalee jidduu seenuun QAAMNII 3FFAA wanti jedhamu hin jiru , Kan Moottuummaa harkaa qabu oromoodha jechuun halkaniif guyyaa miidiyaan bookkisee, Saba oromoos Ittii kakaasuun
QAAMNII SADAFFAA NUHI
QAAMNII SADAFFAA UUMMATA OROMOTI
QAAMNII SADAFFAAN ABBOTI GADAATI
jechaa ture, sun hardha yeroo mootummaan walii galtee diigee MISEENSOTAAF HOOGGANTOOTA ABO hidhaafii ajjeechaan adabaa jiru maaf calisee

Kan ammallee utaalee WBO natu galcha jechuun marii ABOf Moottuummaa jidduutti geggeefamaa jiru hanqisee halkaniif guyyaa wbo diineessuun Kan iyya sabaa dhagahanii galaniis galchisiisee, San booda yeroo moottuummaan akkasiittii itti taphatu maaltuu afaan Isa hidhee…..

Bilisoomnee jedhee Kan lakkii tasgabaahi jechuun qabsoo irratti cichan hundaa diinomsuun,. Qabsaayaan Isa qofa , hayyuun Isa qofa , xiinxalaan Isa qofa , abbaan QEERROO Isa qofa ta’ee , lafa sochoosaa ture sun hardha maaltuu Isa liqimsee …..?

Siyaasnii bilchinnaan malee iyyiinsaan milkoofte hin garre.

Mohammednur Guye


Bacancaruu QBO keessatti, shoora Hooggantoonni Jaarmiyaalee Siyaasaafi Hayyoonni Oromoo qaban | RSWO

AGM: Bitootessa 02/2020
Walgahii Irraa Ugguramuu KFO fi Hidhamuu Hogganttoota ABO dabalatee Oduuwwan Biyya Keessaa fi Addunyaalessaa Qabannee Dhufneerra Itti Dhiyaadhaa.

KFO‘n Hawaasaa wajjin Mariyachudhaaf rakkacha jira jadhan hoggantonni KFO


Bacancaruu QBO keessatti, shoora Hooggantoonni Jaarmiyaalee Siyaasaafi Hayyoonni Oromoo qaban | RSWO


Dirree siyaasaa baldhiisuuf oromoo hidhuun jireenya ofii ofittii dhiphisuudha.