“Guyyaa har’aa obbo Aaddisuu Areggaa osoo Baalee irraa dhufuu ummata magaalaa Dodolaa saa’atii muraasaaf dubbisee ture

“Guyyaa har’aa obbo Aaddisuu Areggaa osoo Baalee irraa dhufuu ummata magaalaa Dodolaa saa’atii muraasaaf dubbisee ture.Gaaffilee muraasaa gaafataniin. Innis deebii kennuuf yaalee true. Garuu gaaffilee gaafataman irratti waan nama mufachiisu haasayaa ture.Waa’ee dhimma midroc irratti worqiin laga danbii alii alamuddiin irraa fuudhamee nama oromoof gumaacha guddaa qabu obbo dinquu dayyaas harkarri haa deebi’u gaaffi jedhutu ture.?

Deebiin Isaa:- “nuti warqii laga danbii alamuddiin irraa fuunee obbo dinquudhaaf kennuun nuuf kufaatii guddaadha jedhe.”
Gaaffii 2ffaa:- dhimma waa’ee hidhamtoota siyaasaa irratti gaaffatamw irratti.Muummichi ministeraa fi Piresdaantiin naannoo keenyaas walta’uudhaan namoota kumootaan lakkaa’aman gadi dhiisisanii jiran. Garuu ammas namoonni tokko tokko ebaluun fidaa jechuudhaan maqaa namaa dhahaati daldala siyaasaa daldaluu barbaadan jechuudhaan gaaffii ummataa ukkaamsee jira.”