Baakkon karaa irraa egalee hangaa bakka waajirri ABO banamuutti dhiichisaa achiin nugahee.

Baakkon karaa irraa egalee hangaa bakka waajirri ABO banamuutti dhiichisaa achiin nugahee.


Abbaan Duulaa bara Mallasaan Kumaa darbe san Jeneraalummaa gatee Obboo ta’uun Pirezidaantii Oromiyaa ta’e. Koloneel Abiy illee ofirraa fuudhanii diinqa kaahuun Ministeera Muummee ta’an: Girmaa Woldagoorgis illee mato’alaqummaa isaanii ofirraa darbuun masaraa seenan. Jaal Gammachuu Ayyanaa’s erga gara QBOtti dabalamee koloneelummaa san lagachuu isaa nutti himee ture. Jarreen kunoo aangoo wattaadarummaa san gatanii moo fudhataniitu gara Bilchiinsa Oromiyaatti kan olbaafaman?
Akkatti isaan waamnu otuu ifatti nutti himanii hin badu.

Dhábasá Wakjira Gemelal


Yaadannoo Fulbaana 14 fi WBO-
Gaaffii fi dubbii gabaabaa waliin goone keessatti ERGAA JABDUU dabarse: “kan darbe irra kan dhufu caala,” jedha.
Abdii isaas guddaa dha:”Qawween WBO ummata Oromoo ti; Qawween ummata Oromoo immoo WBO dha.”


Mugii Ilaali qeerroo WBO n hin hiikkatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dhugaa jiru aggeefadhu! Amma warri wacaa turte rakkoon eenyu bira akka jiru adda baasadhu!

Walii galtee mootummaafi ABO Gumii shanee.
Jawar Mohammed akkana jedha.