B/jeneraal Tafarraa Maammoo ajajaa Humna Addaa Naannoo Amaara tahee

B/jeneraal Tafarraa Maammoo ajajaa Humna Addaa Naannoo Amaara tahee
 
muudameera. Tafarraa Maammoo kanaan dura miseensa Ginboot 7 tahee yaalii fonqolcha mootummaan shakkamee waggaa muraasa hidhamee bahe. Waxabajjii bara 2011 immoo ajjeechaa qondaalota naannoo Amaaraatiin shakkamee hidhamee ture.
 
Namni kun ilaalcha Nafxanyaa haadhoo kan qabuu fi yeroo ammaa paartii ABIN waliin ifatti kan hojjetaa jiru tahuun ifaa dha. Odeeffannoo dhumaaf jenna malee Nafxanyummaan Finfinneetti dursee barcuma qabate amma damee isaa babal’isaa jiraachuun waanuma eegamuudha.FSM irraa
 


Hojii boonsaadha!
#Yaayyoo iluu abbaa booraa
Siidaa Goota utuu nafxanyaa minilikiin lolu harka hinkennadhu jedhee wareegameetu #yaayyooti hojjetame! Goota oromoo seenaatu yaadata!
Siidaa gooticha #Caalii_shoonee!
Goota seenaan hindagatu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oromummaan hunda dursuu qaba!
Habashaan maallaqa walitti buuftee oromoo bittee seenaashee deebisuuf Wal tumsuu bira darbitee tumsa Gama kaanii irraa argachuufuu maallaqa buufatti!
Oromoon Kun ammoo oromoo irratti Shira shiruuf maallaqaan gowwooma!
Wayyooo
Oromoon abbaa haqaa ati garuu haquma keef du’i seenaan barabaraan siyaadataa!