AYYAANAAF ALAABAAN MILILIK maaliin wal qabataa….?

AYYAANAAF ALAABAAN MILILIK maaliin wal qabataa….?
FINFINNEEN biyya walqixxuummaa sabaaf sablamiituu itti hin eegamneedha.
OROMOONNI ayyaana tokkoo ayyaneefachuuf waltajii keessattuu akka hin gaggefamne dhoorkamu.
ALAABAAN kunis kan dhaaba TOKKOOti kan sanuu dhaaba MILILIKII biyyee ta’ee jiruu.
Kuni eeyyamamaa ta’ee kan UUMMATA OROMOO immoo achi keessatti dhorgamaadha.
Mee biyyaaf haqa keenya HANDHURA OROMIYAA Magaalaa FINFINNEE, tikfachuufis ta’u, ODPn isinuu oromoo erga taatanii ALAABAA ABBAA GADAATIFII ALAABAA DHAABA keesanii FINFINNEETTI uwwisaa, ayyaanaaf walgahii oromummaa muldhisu kamiyuu FINFINNE Irratti geggeefadhaa..
OFII IRRA HIN JIRTAN , OBBOLAA keesanis irraa gadi dhiibdan.

IRREECHI BARA KANAA FINFINNEETTI kabajamee otuu oolee gammachuun keenya daranii…………..

Mohammednur Guye