Kichuu

Ayyaana Cuuphaan walqabatee Finfinnee fi Godinoota Oromiyaa …

Dhaamsa biyya keessaa dhufe "Oduu woyyaanee jalaa miliqxee baateebatee Finfinnee fi Godinoota Oromiyaa ...

Ayyaana Cuuphaan walqabatee Finfinnee fi Godinoota Oromiyaa gara garaa keessatti mormii uumameen wayyaaneetti naasuun nammuun gabaasame.

(Amajjii 21,2017) Amajjii 18,2017 sirni ayyaana cuuphaa guutummaa biyyattii keessatti kabajameen walqabatee yaaddoo fi sodaan wayyaaneetti bule kan hin oolleef ta’uun yoo gabaasamu, Finfinnee dabalatee Godinoota Oromiyaa bakkoota hedduutti mormii jajjabaan qeerroo fi ummata Oromoo irraa wayyaanee mudachuu maddeen oduu gara garaa nu gahan mul’isaniiru.

Waraannnii fi poolisiin wayyaanee ummata shororkeessuuf bobbaafamus magaalaa Finfinnee dabalatee bakkoota hedduutti ummatni wayyaanee balaaleffachuun ayyaana isaa cinaatti gaaffii mirga abbaa biyyummaa qabatee bahuutu ibsame.

Jala bultii ayyaana kanaa irraa qabee waraanni wayyaanee mooraadhaa bahee meeshaa gugurdaa konkolaataa guuttatuun magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee marsus, haala ture jijjiiruu hin dandeenye. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessaa bakkoota Oromootni itti heddummaatanitti ilaalcha addaa godhuun hiraarsaa fi dhukaasallee haga banuutti deemuun gabaasameera.

Magaalota Oromiyaa hedduu keessattis ayyaana kanaan walqabsiisuun ummatnii fi qeerroon dhaadannoo fi sirboota qabsoo dhageessisuun warraaqsi kan hin dhaabbanne ta’uu diinatti mul’isuun isaanii ibsameera.

Akkaataa itti ummatnii fi dargaggootni ayyaana kanaan walqabsiisuun diddaa isaa mul’isa boonsaa fi kan nama jajjabeessu ta’uu kan gabaasan maddeen keenya, baadiyaalee dabalatee magaalota hedduu keessatti bifa qindaa’een dhaadannoo fi mormiin dhageessifame wayyaanee fi ergamtootni ishee ammallee abdii akka kutatan kan isaaniif dhaamsa dabarse ta’uutu hubatame. Dhaadannooleen:-

 Abbaan biyyaa ABO dha
 Lafti Oromoo saamame haa deebi’u
 Hidhamtootni siyaasaa hundi haa gadhiifaman
 Bilisummaadhaaf lubbuu keenya wareegna malee duubatti hin deebinu
 Command Postiif hin jilbeenfannu
 Labsiin Hatattamaa wayyaanee FXG boodatti hin deebisu
 Waljaallachuu fi wal tahumsaan Bilisummaatti baana
 Daangaan Oromiyaa haa kabajamu
 Doorsisia diinaaf hin jilbeenfannu
 Mootummaa ajjeesaa fi hattuun biyya hin bulchin
 Mirgi amantaa kamuu kabajamuu qaba
 Gaaffiin mirgaa kabajaan deebii argachuu qaba
 Nuti Oromoon tokko; gargar hin baanu kan jedhanii fi kkf dhaadannooleen gara garaa dhageessifamuu fi facaasamuun ibsameera.

Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti mormiin ni mul’ata jechuun waraanni/poolisiin wayyaanee hidhannoo guutuun bobba’ee eegumsa irra ture Oromoota Finfinnee keessa jiraatan irratti ilaalcha addaa gochuun dhiibbaa fi miidhaa adda addaa geessiseera. Humni Addaa magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Garjii jedhamu keessatti poolisoota wayyaanee hojii hiraarsaa kana irratti bobba’uun ijoollee Oromoo lama qabanii deemaa turan irratti tarkaanfii fudhatuun tokko hojiin ala taasisuu maddeen ifa godhu.

Haaluma walfakkaatuun Godina Arsii Onoota garagaraa keessattis ayyaana cuuphaa irratti ummatnii fi dargaggootni sagalee mormii dhageessisuun jibba mootummaa wayyaaneef qaban mul’isuu isaanii gabaasaaleen nu gahaa jiran ni addeessu.

Ona Loodee Heexosaa magaalaa Hurutaa, Ona Roobee magaalaa Habee, Ona Suudee magaalota Darrabbaa fi Ashmiira, Ona Seeruu Abbaas magaalaa Seeruu, Ona Arsii Nageellee magaalaa Nageellee, Ona Shirkaa magaalaa Gobeessaa, Ona Lemmuuf Bilbiloo magaalaa Roobee Garjeedaa, Ona Doddotaa magaalaa Siree, Ona Heexosaa magaalaa Abaadir fi Gabbee,Ona Kofalee magaalaa Kofalee, Ona Boqqojjii magaalaa Boqqojjiitti ummatnii fi dargaggootni ayyaana cuuphaa irratti sagalee mormii dhageessisuu Qeerroon Onoota kanneenii gabaasaniiru.

Exit mobile version