Ayyaana Cuuphaa Naannoo Oromiyaa Magaalaawwan addaa addaa keessatti haala kanaan kabajamee/kabajamaa jira.

Ayyaana Cuuphaa Naannoo Oromiyaa Magaalaawwan addaa addaa keessatti haala kanaan kabajamee/kabajamaa jira.

Siyaasaa fi amantiin wal adda, naannolee biraafis kun fakkeenya guddaadha.
Suurraawwan kan miidiyaa Hawaasaati

1 Comment

  1. there is no religion and moral values in ethiopia but bahil, culture. Church elites twist the laity for their advantage and pretend as religious as possible.

    we have orthodox christians who jump over joy when people die and churches demolished in other parts of ethiopia.

Comments are closed.