ONN: Hagayya 16-2018 Awwaalchi Oromoota 41 Raawwate; “Liyyuu-Hayiliin Sumaalee Hin Hiikkachiifamu”

ONN: Hagayya 16-2018 Awwaalchi Oromoota 41 Raawwate; “Liyyuu-Hayiliin Sumaalee Hin Hiikkachiifamu”

ONN: Hagayya 16/2018
Awwaalchi Oromoota 41 Raawwate; “Liyyuu-Hayiliin Sumaalee Hin Hiikkachiifamu”
=====================
Awalchi Oromoota 41 kan weerara humna Addaa Sumaaleetiin godina Harargee Bahaa Aanaa Maayyuu Mulluqqeetti ajjeefamanii Wiixata Hagayya 13, 2018 kan raawwatame ta’uun beekameera. Namoota dheengadda halkan awwaalli isaanii raawwate keessa daa’imman waggaa shaniirraa hanga maanguddoo waggaa 70 akka keessatti argaman gabaasni nu qaqqabe ni addeessa. Humni addaa Sumaalee kun weerara tasaa ummata meesha maleeyyii irratti raawwateen ajjeechaa sukanneessaa ummata aanaa Maayyuu Mulluqqee irratti raawwachuu fi qabeenya ummataas barbadeessuu fi saamuu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Kun kanaan utuu jiruu humni Liyyuu Poolisii Sumaalee kun ummata Oromoo irratti weerara banee miidhaa ajjeechaa namoota hedduu, saamicha qabeenyaa fi qeerraa buqqifamuu namoota miliyoonatti siqanii waan qaqqabsiiseef hidhannoo akka hiikkachiufamu godhama jedhamee dubbatamaa kan ture yammuu ta’u, ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaatti direktarri indoktrineeshinii fi komunikeeshinii Mejer Jeneral Mahaammad Tasammaa beeksisan ta’uu BBC Afaan Oromoo gabaaseera. Mejer Jeneral Mahammad akka jedhanitti humna Addaa Sumaalee kana jalqabumayyu kan ijaare mootummaa federaalaa ta’uu ibsanii ammas taanaan humna kana hiikkachiisuuf sochiin godhamaa jiru tokkoyyu hin jiru jedhaniiru.

1 Comment

  1. Jecha jenrraal Mohammad Irraa waan tokkon hubadhe. Kunis maal yoo jettan durumanuu humni baddii kun kan ijaaramee oromoo akka fixuuf ta’uusa nuuuf mirkaneese. Kanaaf dhaabni ani bakka bu’aa oromooti ofiin jettu “OPDOn mootummaa nutu harkaa qaba, Oromoon galma minilik seenneerra jechaa TPLFi wajjin waligaltee ummata keenyaa lafarra fixaa akka jirtuu lammiin oromoo martinu quba qabaachuu qaban jedha.

Comments are closed.